Ep3. สอนเขียนโปรแกรม Lego Mindstorm Ev3 แนะนำส่วนการเชื่อมต่อ HardWare

มาถึง Ep3. นะครับ กับการสอนเขียนโปรแกรม Lego Mindstorm Ev3 Clip นี้ สอนการเชื่อมต่อระหว่าง สมองกลของ Ev3 กับ คอมพิวเตอร์และ สอนการเชื่อมต่อ Motor, Sensor เข้ากับสมองกลนะคับ พร้อมกันแล้ว หยิบ Lego Ev3 กับ คอมพิวเตอร์ มาทำด้วยกันเลยนะครับ ส่วนผปค. น้องท่านไหนยังไม่มีชุดหุ่นยนต์ ทักสอบถาม สั่งซื้อกับครูหนุ่มได้นะครับ ครูหนุ่ม #เทคโนโลยีช่วยทำให้การเรียนเขียนโปรแกรมทำที่บ้านได้ #ความรู้หาได้ง่ายขึ้น #RaiseGenius #เสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ #เรียนเขียนโปรแกรมเองที่บ้านมาแก้โจทย์ที่RaiseGenius #ห้องเรียนกลับด้าน #แชร์ได้ใช้ได้ฟรีเพื่อสังคม

Ep3. สอนเขียนโปรแกรม Lego Mindstorm Ev3 แนะนำส่วนการเชื่อมต่อ HardWare

Source

0
(0)

มาถึง Ep3. นะครับ กับการสอนเขียนโปรแกรม Lego Mindstorm Ev3
Clip นี้ สอนการเชื่อมต่อระหว่าง สมองกลของ Ev3 กับ คอมพิวเตอร์และ สอนการเชื่อมต่อ Motor, Sensor เข้ากับสมองกลนะคับ พร้อมกันแล้ว หยิบ Lego Ev3 กับ คอมพิวเตอร์ มาทำด้วยกันเลยนะครับ

ส่วนผปค. น้องท่านไหนยังไม่มีชุดหุ่นยนต์ ทักสอบถาม สั่งซื้อกับครูหนุ่มได้นะครับ

ครูหนุ่ม
#เทคโนโลยีช่วยทำให้การเรียนเขียนโปรแกรมทำที่บ้านได้
#ความรู้หาได้ง่ายขึ้น
#RaiseGenius
#เสริมทักษะผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์
#เรียนเขียนโปรแกรมเองที่บ้านมาแก้โจทย์ที่RaiseGenius
#ห้องเรียนกลับด้าน
#แชร์ได้ใช้ได้ฟรีเพื่อสังคม

0 / 5. 0